Delta Onroerend Goed ontwikkelt en exploiteert bedrijfsterreinen en bedrijfsgebouwen in de regio Noord-Holland. Bedrijfsterreinen worden aangelegd, verkaveld en als bouwrijpe percelen aangeboden. Bedrijfsgebouwen worden naar wens van de klant ontworpen en gerealiseerd, waarna we als eigenaar betrokken blijven voor de lange termijn. In een actief voortraject wordt een passend gebouw ontworpen, waarbij de activiteiten die in het gebouw zullen plaatsvinden leidend zijn voor het ontwerp.

Onze uitgangspunten

Klantgericht werken

Wij proberen onze klanten te begrijpen en delen onze kennis om gezamenlijk tot de beste oplossing en functionaliteit te komen

Lange termijn

Als familiebedrijf opereren wij met het oog op de lange termijn, zowel bij het aangaan van relaties als bij het doen investeringen

Kwaliteit

Wij blijven betrokken, zodat kwaliteit ook in ons eigen belang is